Relacja terapeutyczna

Powrót

Relacje są ważnym elementem naszego życia. Dobre i satysfakcjonujące relacje stanowią filar dobrego samopoczucia. Jeśli przyjrzymy się osobom, które postrzegamy jako szczęśliwe, zobaczymy, że są one ekspertami w pielęgnowaniu relacji oraz pracują nad ich pogłębianiem. Głębokie relacje dają poczucie bezpieczeństwa i spełnienia, a problemy w nawiązywaniu więzi czy budowaniu relacji są źródłem stresu i niekiedy prowadzą do trudności w kontaktach interpersonalnych.

W psychoterapii Gestalt oraz wielu innych nurtach psychoterapeutycznych relacja jest traktowana jako czynnik terapeutyczny. Relacje, które budujemy z innymi ludźmi bez wątpienia mają bardzo duży wpływ na nasze zdrowie oraz prawidłowe funkcjonowanie. Klient w relacji z terapeutą może po raz pierwszy w życiu poczuć, że jest widziany, słyszany i akceptowany. Takie doświadczenie może być najbardziej leczącym elementem całej terapii. Relacja w procesie psychoterapii objawia się poprzez emocje oraz postawy, jakie żywią wobec siebie klient i terapeuta. W trakcie spotkań psychoterapeutycznych kształtuje się więź, która służy procesowi leczenia.

Relacja pomiędzy klientem a terapeutą jest bardzo szczególną relacją. Jest rodzajem doświadczenia, spotkania z drugą osobą, pełnego zaangażowania, otwartości, przestrzeni, uważności. Doświadczenie to jest dynamiczne, ciągle się zmienia, wnosząc do relacji aspekty budowania, odkrywania, patrzenia z innej perspektywy. Najcenniejszą rzeczą, jaką klient może otrzymać od terapeuty jest postrzeganie, słyszenie i akceptowanie klienta takim, jakim jest. Terapia Gestalt nie polega na zmienianiu ludzi czy mówieniu im, co powinni robić; nie polega również na zachęcaniu klienta do zmieniania siebie. Zakłada, że ludzie najlepiej się rozwijają i biorą odpowiedzialność za swoje zachowania, jeśli są świadomi siebie, swoich potrzeb, uczuć, pragnień, zachowania. Dzięki świadomości są w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie swoich problemów, są w stanie czuć odpowiedzialność za swoje życie.

Relacja z terapeutą może być reprezentacją innych relacji klienta w jego życiu osobistym. Sposób, w jaki klient kontaktuje się z terapeutą, pokazuje jego sposób kontaktu z rodziną, przyjaciółmi, osobami, którymi się otacza. Czasem warto się skupić na kontakcie klient- terapeuta, aby dostrzec wzorce zachowania powtarzanych w gabinecie terapeutycznym i poza nim. Uświadomienie klientowi wzorców jego zachowań oraz źródeł trudności pojawiających się podczas procesu terapeutycznego może zmienić zachowanie klienta w sytuacjach z życia codziennego.

W trakcie trwania terapii poszerza się nasza świadomość, coraz częściej zauważamy to, w jaki sposób zachowujemy się w stosunku do innych ludzi oraz jak inni zachowują się w stosunku do nas. Relacja terapeutyczna pozwala nam na świadome doświadczenie bycia w relacji, a także wzbogaca nas o wiedzę o naszym funkcjonowaniu w relacjach z innymi.